Aktuellt

2017-11-15 21:55

En förstelärare kan förbättra skolan!

Som jag ser det kan en förstelärare med ansvar för bedömning och betygssättning förbättra skolan. Förutom att undervisa skulle den som innehade tjänsten ha följande uppgifter:

 • leda samtal om planeringar, examinationsuppgifter, bedömning och betygssättning
 • initiera och organisera sambedömning av elevprestationer
 • ansvara för prövningar
 • vara mentor för nyutbildade lärare
 • besvara frågor från elever och föräldrar
 • samverka med lärare som innehar samma tjänst på andra skolor

Fördelarna kan listas så här:

 • Betygens rättssäkerhet skulle förbättras.
 • Professionen status och inflytande skulle stärkas.
 • Nyutbildade lärare skulle få en bättre introduktion och snabbare utveckla den kompetens som krävs.
 • Undervisningen skulle förbättras.
 • Eleverna skulle trivas bättre, bli mer motiverade och lära sig mer.
 • Betygens likvärdighet skulle förbättras.

Alltså, en förstelärare med inriktning på bedömning och betygssättning kan förbättra skolan.

Länk