Aktuellt

2017-11-21 13:32

Alltsedan hösten 2011 har jag skrivit böcker, artiklar och fortbildat lärare. Jag har föreläst om betygssättningsprocessen, kunskapsmatriser, planeringar, uppgiftsbetyg, bedömningsmatriser och elevinformation. I mina kurser har jag belyst styrkor och svagheter i deltagarnas planeringar och vi har diskuterat förbättringar. Under rubriken ”Föreläsningar och utvecklingsarbeten” beskrivs de tjänster som jag erbjuder.

Nya fortbildningskurser

Under våren 2017 började jag samarbeta med Arete Meritering/Arete Akademi och Bo Sundblad om webbaserade fortbildningskurser. Genomförandet och innehållet skiljer sig från Skolverkets digitala kurser på flera sätt. En Arete-kurs genomförs som en studiecirkel på en skola där lärare med likartade kunskapskrav träffas och pratar med varandra. Mellan träffarna läser deltagarna kortare texter och under träffarna ser de på nyproducerade filmer, diskuterar och dokumenterar vad lärarna vill och tycker sig behöva göra.

I Aretes kurser diskuteras rättssäkerhet, kunskapsmatriser, validitet, uppgiftsbetyg, bedömningsmatriser, elevinformation och kunskapsomdömen. I kurserna ingår också ett digitalt rättat slutprov som gör det möjligt för en huvudman/rektor att få en uppfattning om resultatet. Vad lärde sig mina lärare? Kan lärarna det som krävs för att följa reglerna? Hur vill lärarna arbeta vidare för att förbättra betygssättningen? Hur vill de informera och kommunicera med sina elever och deras vårdnadshavare?

Den som är intresserad av Aretes fördjupande och praktiknära fortbildningskurser kan kontakta Arete Meritering/Arete Akademi, Peter Myndes backe 12, 118 46 Stockholm, Telefon: 0735 – 12 57 60, Kontaktperson: Ylva Gunnars.

Böcker

I ”Betygssättning — en handbok” och ”Prov och arbetsuppgifter — en handbok” (Liber 2012) citeras och kommenteras de föreskrifter om betygssättning som gäller i det svenska skolsystemet från och med 2011. Där förs resonemang om rättssäker betygssättning, kunskapsmatriser, validitet, planeringar, uppgiftskonstruktion, provrättning, bedömningsmallar mm. Vad jag vet, så är de böckerna fortfarande de enda i sitt slag.

När det gäller Lässtandarder så säljer Sanomaa utbildning digitala versioner i övergången åk 3 - åk 4 och åk 6 - åk 7. Lässtandarder i övergången mellan åk 9 och gymnasiet är inte digitaliserade. Jag har några exemplar kvar till försäljning.

Nu finns också min första bok ”Betyg — men på vad?” (1991) att köpa som e-bok.

På Aktuelltsidan finns följande artiklar:

Nr Titel Källa Innehåll
1 ”Glöm inte varför de relativa betygen avskaffades” Svd, 2017 Invändningar mot relativa betyg
2 ”Relativa betyg är inget bra alternativ” Skolvärlden, 2017 Om relativa uppgiftsbetyg
3 "Nationella prov kan inte förbättra betygen" Skolvärlden, 2014 Om nationella prov och betygsinflation
4 ”Svenska nationella prov har inga positiva effekter” Svd, 2016 Kritik av de nationella proven
5 ”De nationella proven i språk är felkonstruerade” Pedagogiska Magasinet, 2013 De nationella språkprovens brister
6 ”Kursbetygen stressar eleverna” Skolvärlden, 2015 Kritik av kursbetygen
7 ”Betyg på varje prov gynnar eleverna” Pedagogiska Magasinet, 2015 Om uppgiftsbetyg och deras effekter
8 ”Vi behöver betyget godkänt!” Skolporten, 2017 Om godkändgränser och behörighetskrav
9 ”Att betygen inte är rimligt likvärdiga är inte lärarnas fel” Skolvärlden, 2012 Om åtgärder som kan förbättra likvärdighet
10 ”Att minska lärarnas inflytande ger inte säkrare betyg” Svd, 2017 Om effekter av lärarinflytande
11 Hur hade kunskapskraven sett ut om jag hade fått bestämma? Opublicerad En brasklapp om kunskapskrav
12 En förstelärare kan förbättra skolan. Opublicerad En tjänstebeskrivning för förstelärare

Länk