Välkommen!

Alltsedan hösten 2011 har jag skrivit böcker, artiklar och fortbildat lärare. Jag har föreläst om betygssättningsprocessen, kunskapsmatriser, planeringar, uppgiftsbetyg, bedömningsmatriser och elevinformation. I mina kurser har jag belyst styrkor och svagheter i planeringar och vi har diskuterat förbättringar. Under rubriken ”Föreläsningar och utvecklingsarbeten” beskrivs de tjänster som jag erbjuder.

Tack för besöket och ha det bra!

Hälsar Per Måhl!