Publikationer

Måhl, P. (1991): Betyg – men på vad? HLS förlag Stockholm

Allard, B., Måhl, P., Sundblad, B. (1992): Läraruppdraget, Rapport från Betygsberedningen, Allmänna förlaget, Stockholm.

Allard, B., Måhl, P., Sundblad, B. (1994): Betyg och elevens rätt till kunskap, Liber Utbildning, Stockholm.

Måhl, P. (1998): Vad krävs nu? – En bok om hur skolan kan se ut och fungera, HLS förlag Stockholm.

Måhl, P. (2005): I förväg uppställda krav. Ingår i antologin Pedagogisk bedömning Red. Lindström, L. & Lindberg, V. HLS förlag Stockholm.

Allard, B., Askeljung, M., Måhl, P., (2004): Lässtandarder – diagnoser i övergång mellan år 3 och år 4 relaterade till kursplanemål, Bonnier Utbildning AB, Stockholm.

Allard, B., Askeljung, M., Måhl, P., (2005): Lässtandarder – diagnoser i övergång mellan år 6 och år 7 relaterade till kursplanemål, Bonnier Utbildning AB, Stockholm.

Måhl, P. (2007): Rödpennor, bara beröm eller vad? Ingår i antologin Sporre eller otyg Red. Pettersson, A. Lärarförbundet förlag Malmö.

Måhl, P. (2008): Lässtandarder – diagnoser i övergång mellan skolår 9 och år 1 (gy) relaterade till kursplanemål, Bonnier Utbildning AB, Stockholm.

Gustavsson, A., Måhl, P., Sundblad, B. (2012): Betygssättning – en handbok, Liber Utbildning, Stockholm.

Gustavsson, A., Måhl, P., Sundblad, B. (2012): Prov och arbetsuppgifter – en handbok, Liber Utbildning, Stockholm.