Här hittar du några av mina senaste artiklar.

Replik

Replik Av kommentarer till min artikel ”Så bör kunskapskraven se ut för att alla ska förstå” framgår att en del anser att relativa betyg vore bättre. Men i ett relativt system finns det inga kunskapskrav som anger vad alla elever ska kunna. Det finns inga...

läs mer

Så bör kunskapskraven se ut …

”Så bör kunskapskraven se ut för att alla ska förstå” ”Utan betyg eller med relativa betyg lär sig eleverna mindre och betygen blir mindre användbara. Men Skolverkets betygskriterier är inte bra och de nuvarande kunskapskraven är sämre. Så här borde kunskapskraven se...

läs mer

Skolverkets förslag gör betygen mindre likvärdiga

Slutbetygen blir inte mer likvärdiga av att anpassas till resultaten på nationella prov. Tvärtom. Att Skolverket propagerar för en politisk systemförändring som dessutom tvingar lärare att bryta mot skollagen är obegripligt. Skillnaderna i betygssättning är fortsatt...

läs mer

Vi behöver betyget godkänt!

Skolporten, No 4, 2017 Utan betyget godkänt kan lärare inte hjälpa mindre kunniga elever, och utan behörighetskrav ökar antalet gymnasieelever som hoppar av eller få gå om, skriver betygsexperten Per Måhl I Sverige råder delade meningar om betyg, om behörighetskrav...

läs mer

Relativa betyg är inget bra alternativ

Skolvärlden, 23 MAJ 2017  ”Förstår kritikerna skillnaden mellan kunskapsrelaterade och relativa betyg?”, frågar sig betygsexperten Per Måhl och visar på exempel varför relativa betyg inte är något bra alternativ. Vissa debattörer, t ex Expressens Ann-Charlotte...

läs mer

Att minska lärarnas inflytande ger inte säkrare betyg

Svd, 19 apr. 2017 Det talas en hel del om betygsinflation, orättvisa betyg och vad som kan göras åt detta. Men flera av åtgärderna som föreslås är verkningslösa. Betygsexperten Per Måhl uppmanar oss att sluta lyssna på alla de som inte kan regelsystemet, och istället...

läs mer

Glöm inte varför de relativa betygen avskaffades

Svd, 5 jan. 2017 Debattörer som i dag vill återinföra relativa betyg och ­anpassa betygen till nationella prov för­tiger systemets nack­delar. Vid anställningar till yrken var och är relativa betyg oanvändbara och vid tillträde och urval till högskolan skapade de...

läs mer

Svenska nationella prov har inga positiva effekter

Svd, 24 apr. 2016 Är nationella prov bra? Frågan har bara ett rätt svar: Det beror på hur proven är utformade, hur de rättas, hur de genomförs, hur de förbereds och följs upp. Men så svarar ingen i Sverige, skriver Per Måhl, sakkunnig på bedömning och betygssättning....

läs mer

Kursbetygen stressar eleverna

Skolvärlden, 17 dec. 2015 Per Måhl skriver om kursbetygen: Att de har fått negativa effekter är belagt. Kursbetygen stressar eleverna och medför att urval görs på felaktiga grunder. Äntligen syns ett ljus i tunneln. Lärarfack och politiker vill ersätta kursbetygen med...

läs mer

Betyg på varje prov gynnar eleverna

Pedagogiska Magasinet, nr 2, maj 2015 Allt fler lärare låter bli att sätta betyg på enskilda prov och uppgifter, eftersom de tror att det hämmar elevernas kunskapsutveckling. Det är en missuppfattning som får olyckliga konsekvenser för eleverna, skriver betygsforskare...

läs mer