Ta inte bort kraven för att gå yrkesprogrammen /SvD 2019-11-29

Långtidsutredningens förslag att avskaffa behörighetskraven till gymnasiets yrkesprogram kommer att förvärra de problem som redan finns. Det skriver betygsexperten Per Måhl. På DN:s ledarsida 7/10 2019 oroar man sig över de framtida lärarna. Man konstaterar att stora...

Replik

Replik Av kommentarer till min artikel ”Så bör kunskapskraven se ut för att alla ska förstå” framgår att en del anser att relativa betyg vore bättre. Men i ett relativt system finns det inga kunskapskrav som anger vad alla elever ska kunna. Det finns inga...

Så bör kunskapskraven se ut …

”Så bör kunskapskraven se ut för att alla ska förstå” ”Utan betyg eller med relativa betyg lär sig eleverna mindre och betygen blir mindre användbara. Men Skolverkets betygskriterier är inte bra och de nuvarande kunskapskraven är sämre. Så här borde kunskapskraven se...

Att gå om är inget straff, det är räddningen för hemmasittare!

Under den senaste tiden har det ökande antalet hemmasittare och den höga frånvaron i skolan uppmärksammats. Frågan ”Vems är felet?” har ställts. Är det elevernas, föräldrarnas eller skolans fel? Några tycker att det är föräldrarnas fel och att föräldrar, som inte ser...

Skolverkets förslag gör betygen mindre likvärdiga

Slutbetygen blir inte mer likvärdiga av att anpassas till resultaten på nationella prov. Tvärtom. Att Skolverket propagerar för en politisk systemförändring som dessutom tvingar lärare att bryta mot skollagen är obegripligt. Skillnaderna i betygssättning är fortsatt...