Svenska nationella prov har inga positiva effekter

Svd, 24 apr. 2016 Är nationella prov bra? Frågan har bara ett rätt svar: Det beror på hur proven är utformade, hur de rättas, hur de genomförs, hur de förbereds och följs upp. Men så svarar ingen i Sverige, skriver Per Måhl, sakkunnig på bedömning och betygssättning....

Kursbetygen stressar eleverna

Skolvärlden, 17 dec. 2015 Per Måhl skriver om kursbetygen: Att de har fått negativa effekter är belagt. Kursbetygen stressar eleverna och medför att urval görs på felaktiga grunder. Äntligen syns ett ljus i tunneln. Lärarfack och politiker vill ersätta kursbetygen med...

Betyg på varje prov gynnar eleverna

Pedagogiska Magasinet, nr 2, maj 2015 Allt fler lärare låter bli att sätta betyg på enskilda prov och uppgifter, eftersom de tror att det hämmar elevernas kunskapsutveckling. Det är en missuppfattning som får olyckliga konsekvenser för eleverna, skriver betygsforskare...